Aktualności http://sierakowice.pl/aktualnosci.xml 2017-08-22T12:16:58Z Komunikat dla właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa 2017-08-22T12:16:58Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-119-komunikat_dla_wlascicieli_lasow.html Aktualizacja z dnia 22.08.2017 Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy systemu odbioru wód opadowych wraz z budową zbiorników retencyjnych 2017-08-21T12:54:10Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-113-podpisanie_umowy_na_dofinansowanie.html W piątek, 18 sierpnia, Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta gminy, podpisał z marszałkiem Mieczysławem Strukiem umowę o dofinansowanie projektu budowy systemu odbioru wód opadowych i budowy zbiorników retencyjnych Informacja o sposobie postępowania w sprawie drzew, które stanowią złomy lub wywroty. 2017-08-18T13:56:35Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-110-informacja_o_sposobie_postepowania_w.html Jak zgodnie z prawem można wyciąć drzewa wywrócone i złamane po nawałnicy? Komunikat dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sierakowice dotkniętych skutkami huraganu i deszczu w dn. 11 sierpnia 2017r. 2017-08-21T10:53:33Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-101-komunikat_dla_mieszkancow_i_wlascicieli.html Informacja o kolejnym etapie prac w zakresie szacowania szkód Prawie 4,5 mln zł na budowę systemu odbioru wód opadowych i budowę zbiorników retencyjnych w Sierakowicach 2017-08-01T09:01:59Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-98-prawie_4_5_mln_zl_na_budowe_systemu.html Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 Trwa budowa dróg na odcinku Szklana- Jelonko – Sierakowska Huta 2017-07-21T21:28:10Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-92-trwa_budowa_drog_na_odcinku_szklana.html Informacja o stanie zaawansowania inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków funduszy UE Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Sierakowice 2017-07-11T11:46:01Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-89-inwentaryzacja_azbestu_na_terenie_gminy.html W lipcu i sierpniu 2017 r. na terenie gminy Sierakowice prowadzona będzie inwentaryzacja pokryć dachowych z eternitu Podsumowanie gminnego etapu Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017 2017-07-12T08:16:07Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-88-podsumowanie_gminnego_etapu_konkursu.html Wyniki konkursu Za 2 lata czeka nas "kolorowa reforma śmieciowa" 2017-07-04T12:47:59Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-83-za_2_lata_czeka_nas_kolorowa_reforma.html Zmiany w zakresie segregacji odpadów. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego... Konsultacje społeczne - Rower Metropolitalny 2017-07-06T05:47:32Z http://sierakowice.pl/aktualnosc-78-konsultacje_spoleczne_rower.html Zaproszenie do składania uwag dot. lokalizacji parkingów rowerowych w związku z realizacją projektu budowy Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot