W ramach tego konkursu WFOŚiGW w Gdańsku poprzez dotacje wspierał samorządy i mieszkańców w wyminie starych pieców na bardziej ekologiczne. W tym roku WFOŚiGW ogłosił konkurs dla gmin chcących uzyskać dofinansowanie na tego typu prace. 

Gmina Sierakowice planowała ubiegać się dla mieszkańców o środki na wyminę starych kotłów węglowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Urząd Gminy Sierakowice zebrał wnioski od mieszkańców, złożył wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku. Wyniki konkursu mieliśmy poznać do końca czerwca. Niestety ostatniego dnia czerwca WFOŚiGW w Gdańsku unieważnił nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę starych kotłów węglowych. 
Powodem jest planowana realizacja rządowego,  Programu Priorytetowego Czyste Powietrze [nie mylić z "Czyste Powietrze Pomorza"].

Jak podsje WFOŚiGW w Gdańsku "unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku

W zakresie nieobjętym krajowym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania".

WIĘCEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ WFOŚiGW W GDAŃSKU  - PRZEJDŹ

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” ma być dostępny w tym roku. Z doniesień medialnych wynika że na przełomie lipca października mają odbyć się szkolenia dla osób zainteresowanych udziałem dotacjami. Rodzi to naszą obaw, czy uda się mieszkańcom zdążyć z wyminą kotłów jeszcze przed sezonem grzewczym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przedstawił najważniejsze założenia Programye Priorytetowego „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych):

 • Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów),
 • Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł,
 • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029,
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej,
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 000 zł,
 • Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów,
 • Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu,
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł,
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu,
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:

 • ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m kw.,
 • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m kw.,
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10 000 zł za zestaw,
 • pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30 000 zł za zestaw,
 • kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20 000 zł za zestaw.

Przedstawicele WFOŚiGW w Gdańsku zapewniają, że program w tym roku wystartuje. Czy to będzie oznaczało, że mieszkańcy zdąża wymienić piece przed sezonem grzewczym? Realnie patrząc na tą sytuacje, szanse na to są niewielkie.